GENEL UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.Bu belgenin amacı, .istanbul ve .ist üst düzey alanlarına (“Merkezi Kayıt ÜDA”) ilişkin Genel Uyuşmazlık Çözüm Politikası’nı açıklamaktır.

1.2.Bu Politika, Merkezi Kayıt ÜDA’larda bulunan alan adlarının tescili ve kullanımı konusunda Alan Adı Sahipleri ile üçüncü kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kayıt ve şartları ortaya koymaktadır.
 

2.ICANN UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKALARI

2.1.ICANN tarafından alan adları ile ilgili anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin yeni bir uzlaşı politikası, şartname ve/ veya geçici politika yürürlüğe konulana kadar, Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) Operatörü, https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en adresinde yer alan ve ICANN tarafından zaman zaman değiştirilebilir olan Yeknesak Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası’na (UDRP) uygun hareket eder. MKK Operatörü, aynı zamanda http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs adresinde yer alan Yeknesak Hızlı Askıya Alma Sistemi’ne (URS) veya onun yerini alan politikaya ve de ICANN tarafından zorunlu kılınan diğer ilgili uyuşmazlık çözüm prosedürlerine uygun harekete eder.
 

3. MAHKEME KARARLARI ve İDARİ ÖNLEMLER

3.1.Bir marka sahibinin veya Kayıtlı Alan Adı üzerinde hak iddia eden diğer herhangi bir kişinin, Türk mahkemesi veya yetkili idari makamları önünde şikayette bulunmayı veya dava açmayı seçmesi halinde, MKK Operatörü ve Yetkili Kayıt Operatörleri, alan adının askıya alınması gibi ihtiyati tedbir kararları dahil, söz konusu mahkeme veya yetkili idari makamlar tarafından verilen hüküm, emir ve kararlara uygun hareket eder. MKK Operatörü, diğer ülke yargı kararlarına, ancak bunlar Türk mahkemeleri tarafından tanınmış ve tenfiz edilmişse uymakla yükümlüdür.

3.2.5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve internet kullanımını düzenleyen diğer ilgili Türk hukuku düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), ilgili kanun ve düzenlemelerin ihlali halinde Türkiye’de faaliyet gösteren erişim ve yer sağlayıcıları aracılığıyla, Merkezi Kayıt ÜDA’larda Kayıtlı bir Alan Adına ilişkin web sitesine erişimi kısıtlayabilir veya engelleyebilir. Alan Adı Sahibi, Türk idare mahkemelerinde BTK tarafından alınan bu kararlara karşı dava açabilir. Fakat, MKK Operatörü, Kayıtlı Alan Adına ilişkin olarak erişimin bu şekilde veya başkaca bir yasal sebeple engellenmesi veya kısıtlanmasından hiçbir suretle sorumlu tutulamaz ve söz konusu yasal işlemlere dahil edilemez.