GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


İstanbul Dijital Medya Tic. A.Ş. (bundan sonra “biz”, “bizim” ve “bize” olarak adlandırılacaktır), bu Web Sitesini kullananların mahremiyetini ve kullanıcılarımızın bu Sitede sağlamış olduğu kişisel bilgilerin gizliliğini koruma konusunda kararlıdır. Bu çerçevede, işbu Politika, hakkınızdaki bilgilerin güvenli ve gizli bir şekilde korunmasını temin etmek için attığımız adımları açıklamaktadır. İşbu Politika, adresinde yer alan bu Web Sitesi’nin Kullanım Şartlarının bir parçasıdır.

Lütfen bu Politikayı dikkatlice okuyunuz, zira bu  Web Sitesini kullanmanız halinde, bu Politikayı okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmaya derhal son veriniz.

1. ÇEREZLER

1.1. Bu Web Sitesinde Çerezlerin Kullanılması
Bu Web Sitesi, neredeyse diğer bütün web siteleri gibi, “çerezler” yoluyla kullanıcı bilgisi toplayan ve kullanımı takip eden teknolojiler kullanmaktadır.
Çerezler, web sitelerinin taranması sırasında bilgisayarınız veya mobil telefonunuza yerleştirilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, sizi kişisel olarak belirlemese de, bilgisayarınızı tanımlar.

Çerezlerimiz, bize:

• Bu Web Sitesinin beklentilerinize uygun bir şekilde çalışmasının sağlamak,
• Sizi Siteye her ziyaret ettiğinizde oturum başlatmaktan kurtarmak,
• Ziyaret süresince ve ziyaretler arasında ayarlarınızı hatırlamak (ve sonraki ziyaretlerde sizi hatırlamak),
• Web Sitesini sizin için sürekli olarak geliştirmek,
• Oturumunuzun açık olup olmadığını belirlemek
konularında yardımcı olmaktadır.

Çerezleri;

• açık izniniz olmadan, kişiyi tanımlayıcı bilgileri toplamak,
• açık izniniz olmadan hassas bilgileri toplamak ya da
• kişiyi tanımlayıcı verileri üçüncü kişilere aktarmak
amacıyla kullanmamaktayız:

1.2. Anonim Ziyaretçi İstatistikleri Çerezleri

Çerezleri; Web Sitesini ziyaret eden kişi sayısı, bunların hangi tür teknoloji kullandıkları (örneğin, Mac ya da Windows. Bu bilgi, bize Sitemizin bazı özel teknolojiler için gereği gibi çalışmadığını tespit etmek konusunda yardımcı olmaktadır), Sitede ne kadar vakit geçirdikleri, hangi sayfalara baktıkları gibi ziyaretçi istatistiklerini derlemek için kullanabiliriz. Bu analitik programlar, aynı zamanda insanların bu Siteye nasıl ulaştığı (örneğin, bir arama motorundan ulaşıp ulaşmadığı gibi) konusunda, bize anonim olarak bilgiler sağlamaktadır.

1.3. Çerezlerin Kullanılması İçin Yetki

Bu Web Sitesini görüntülemek için kullandığınız yazılımın (internet tarayıcısınız) ayarları çerezleri kabul etmeye ayarlanmışsa, bu durum ve Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, çerezlerin kullanılması konusunda bize yetki verdiğiniz anlamına gelir. Çerezlerin kullanılmasını engellemek istiyorsanız, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmelisiniz. Ancak, çerezleri engellemeniz durumunda, bu Web Sitesinin interaktif özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

2. KULLANICILARIMIZ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ KULLANMA AMAÇLARIMIZ

Kullanıcılarımız hakkındaki bilgileri çeşitli amaçlarla toplamaktayız. Bu amaçlar,
bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdakileri içermektedir:

• Web Sitesindeki bir hizmetten yararlanmak için sağladığınız bilgileri, söz konusu hizmetin size taahhüt edildiği gibi sunulması için kullanmak,

• Sitede gerçekleştirdiğiniz belirli bir işlem üzerine sizinle iletişime geçebilmek,

• Yeni duyurular, özel kampanyalar ve ilginizi çekebilecek diğer ilgili hizmetler konusunda sizi bilgilendirmek

• Size ilginizi çekebilecek yeni haberler  göndermek

Kişisel bilgiler, aynı zamanda ICANN dahil düzenleyici otoritelere ve devlet kurumlarına karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kullanılabilir.

3. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Özel olarak izin vermediğiniz sürece, sağlamış olduğunuz kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağız. Ancak, bu Web Sitesine ilişkin hizmetleri sunmak için üçüncü kişileri kullanabileceğimizi ve bu kişilerin bu kapsamda kişisel bilgilerinize erişebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Söz konusu kişiler, bunlarla sınırlı olmaksızın, denetçileri, hukuki danışmanları, teknik service ve alt yüklenicileri içerir.

Ayrıca, sahip olduğumuz kullanıcı sayısı, bunların yerleşim yerleri gibi bireysel olmayan toplu istatistikleri, potansiyel iş ortaklarımıza veya reklam verenlerimize açıklayabiliriz. İzin vermeniz halinde, üçüncü kişiler ilginizi çekebilecek bilgileri, kampanyaları ve hizmetler sağlamak için size ara ara bilgilendirme gönderebilirler.
Hukuk tarafından zorunlu kılındığımız durumlarda, bilgilerinizi mahkemelere, panellere, düzenleyici otoritelere ve de hukuken yetkili diğer kurum ve kuruluşlara açıklayabiliriz.

4. GÜVENLİK

Bilgilerinizin güvenli bir şekilde korunması bizim için çok önemlidir. Bu kapsamda, kullanıcı bilgilerinizin kaybolması, kötüye kullanılması veya değiştirilmesini önlemek için kontrolümüz altındaki makul önlemleri alacağız. Ancak, internet ortamında yapılan bilgi iletiminin tamamen güvenilir olacağı yönünde bir garanti verilemez. Bu sebeple, kişisel güvenliğinizi korumaya oldukça önem versek dahi, bize ilettiğiniz bilgilerin güvenliğini garanti ve taahhüt etmemekteyiz ve dolayısıyla bilgi iletiminin riski size aittir. Hiçbir şekilde kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı, cezalandırıcı, tesadüfi, özel veya yansıma zarardan ya da kâr, gelir veya mal kaybından, hiçbir şekilde sorumlu tutulamayız.

5. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT WEB SİTELERİ

Bu Web Sitesinde üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantı verilebilir. Her ne kadar bağlantı verilen üçüncü kişilere ait siteleri dikkatle seçsek de, söz konusu sitelerin içeriğinden ve gizlilik uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamayız. Üçüncü kişilere ait söz konusu siteleri kullanmadan önce, bunların gizlilik politikalarını okumalı ve idrak etmelisiniz.

6. DEĞİŞİKLİKLER

Bu Politikanın tamamını veya bir bölümünü, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman uygulamaktan vazgeçebiliriz veya değiştirebiliriz. Bu Politikada bir değişiklik yapılması halinde, değiştirilmiş Politikanın bu Web Sitesi’nde yayımlanması, söz konusu değişiklik konusunda size bildirimde bulunduğumuz anlamına gelir. Bu sebeple, bu Politikada değişiklik yapıp yapmadığımızı görebilmeniz için, bu Web Sitesi’ndeki Politikamızı zaman zaman kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Politikanın esasına ve yorumlanmasına, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Bu Web Sitesi ya da bu Politikadan kaynaklı veyahut bunlarla bağlantılı her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul edersiniz.
Tarafımıza yapılacak her türlü yasal bildirim, aşağıda yer verilen adreslere eposta veya doğrudan posta aracılığıyla gönderilmelidir.

Istanbul Dijital Medya Tic. A.Ş. İletişim Bilgileri:

Adres: Molla Hüsrev Mah. Revani Çelebi Sok. No: 4, Fatih, İstanbul, 34134, Türkiye
Dikkatine: MKK Operasyonları
Email: legal@nic.istanbul
Telefon: +90 212 3753232
Fax: +90 212 3753201